Serveis Informàtics

NOSALTRES

Sobre nosaltres:

Som un grup d'enginyers amb una àmplia experiència en el món de la informàtica, agrupats per a oferir tot tipus de solucions dintre d'aquest.

Informàtica a la teua mà

Ens proposem que la informàtica siga una ajuda per al treball, no un inconvenient.
La nostra idea és que pugues dur a terme el teu objectiu siga quin siga, tant a nivell de millora com de rendiment, comptant sempre amb possibilitat d'incloure futurs canvis per a millorar.

Estem amb tu

Tenim com a objectiu oferir les eines necessàries per a facilitar les teues tasques i així poder traure el màxim rendiment, per a d'aquesta forma, poder créixer i avançar.

QUÈ FEM

Realitzem un estudi de les necessitats que es plantegen, oferint les millors solucions i productes i adaptant-los a la teua infraestructura, per a que obtingues d'ells el màxim rendiment i un funcionament òptim.
D'aquesta forma et permetrem avançar al teu treball sense haver de fer més despeses de les necessàries, podent aprofitar, en cadascun dels casos, del material del qual es disposes prèviament.

PROJECTE INFORMàTIC

Un projecte informàtic és una tècnica de cursos d'accions paral•leles i/o seqüencials que conté persones, equipaments de maquinari, programari i comunicacions, orientades a aconseguir un propòsit de millora sobre un sistema d'informació.

El projecte comença amb la sol•licitud de requeriments dels usuaris, i sabent quins són els diferents sistemes d'Informació que aborden els diferents tipus de problemes organitzacionals; podem tractar-los segons quines siguen les necessitats de cada usuari.

Un projecte sorgeix com a resposta a una idea que se cerca, ja siga la solució d'un problema o una forma per a optimitzar el rendiment del sistema.

Reconeixement del problema

La idea de desdoblar un nou sistema naix quan l'usuari reconeix que té inconvenients amb els mitjans amb els quals compta actualment per a dur a terme el seu treball. Així comença aquesta fase que tracta de reemplaçar el sistema existent (ja siga manual o automatitzat) per un altre o modificar-ho per a traure-li major rendiment. En aquesta fase intervé totalment l'usuari.

Estudi de la factibilitat

Una vegada l'usuari troba la manca o necessitat en el seu sistema, estudiem de forma conjunta què és el que realment necessita i què es pot dur a terme. Aquest estudi serveix per a:
  • Identificar els problemes amb el sistema actual.
  • Identificar l'abast del sistema a ser estudiat.
  • Identificar els principals objectius del nou sistema.
  • Identificar un nombre de solucions que poden satisfer les necessitats de l'usuari dins del seu esquema.
  • Desenvolupar una estimació dels beneficis i desavantatges de cada solució.
  • Desenvolupar esquemes de com pot dur-se a terme el projecte tenint una idea dels recursos que es requereixen.
  • Obtenir punts de vista de l'usuari i l'administrador sobre les modificacions.
  • Obtenir una decisió de si es du a terme la part d'anàlisi.
Tot aquest estudi evitarà a l'usuari la despesa de l' anàlisi d'un projecte impossible, o d'un sistema que no cobrisca les seues necessitats.

Anàlisi

És la fase de disseny extern. En aquesta fase discutim juntament amb l'usuari sobre què fa el sistema, quines característiques extres espera del nou sistema i quines restriccions ha de satisfer. L'eixida de l'anàlisi ha d'incloure una especificació funcional i una anàlisi estructurat que conté els requeriments per al nou sistema, els quals l'usuari ha de revisar i assenyalar el que ell vol perquè el puguem dur a terme.

Disseny

És la fase de disseny intern. Definim com organitzar l'anterior de forma adequada per a l'execució. Inclou la realització de diagrames d'estructura, explicacions del programa, del sistema, etc.... (disseny preliminar). Posteriorment duem a terme un disseny detallat on es descriuen les especificacions dels mòduls, del sistema, de la xarxa...

Implementació

És la fase de programació, configuració o escriptura del codi. El que anteriorment haviem produït en el disseny es porta a la pràctica. Treballant de forma conjunta amb l'usuari, informant-li de possibles canvis o modificacions per a d'aquesta forma, dur a terme el treball de forma satisfactòria.

Proves

En aquesta etapa planegem el disseny de casos de prova, amb la finalitat d' "assegurar" al màxim el correcte funcionament del sistema i d'aquesta forma poder implantar la solució amb la màxima discreció possible, alterant “al mínim” el treball de l'usuari.

Implantació / Manteniment

Després que el sistema passa la fase de prova, arriba la implantació d'aquest, en la qual, com s'esmenta anteriorment, ha de ser pràcticament transparent per a l'usuari, és a dir, ens encarreguem que l'usuari només note les millores del sistema implantat i no es convertisca en una molèstia per a ell el fet d'haver volgut millorar el seu sistema. Posteriorment qualsevol cosa que se li faça serà un manteniment per a controlar que tot funcione correctament i el mínim error siga ràpidament corregit.

DESENVOLUPAMENT WEB

Des de SomXarxa et proposem un disseny web atractiu, que segueixi les línies pròpies del teu negoci, combinat amb la facilitat d'ús, perquè atregui a clients i d'aquesta forma que els permeti obtenir la informació que busquen de forma ràpida i senzilla.

Des del nostre punt de vista, obtenir un bon disseny web, creatiu, clar i efectiu, és clau per a la presència online del teu negoci i poder arribar als teus clients.

Realitzem tot tipus de dissenys i desenvolupaments web, entre els nostres serveis:

- Disseny de pàgines web cobrint totes les teves necessitats.
- Tendes online.
- Posicionament web.
- Disseny web corporatiu.
- …

XARXES SOCIALS

Una forma d'arribar als teus clients d'una manera activa i estructurada són les xarxes socials. Des de SomXarxa et proposem arribar a ells mitjançant una gestió efectiva de les teves xarxes socials, ens assegurarem que la teva empresa estigui degudament representada a les xarxes socials on es troba el teu públic objectiu i que d'aquesta forma ells estiguen informats de tots els canvis i notícies referides al teu negoci.

Mantenir les relacions amb els teus clients és prioritari. Aquest tipus de relacions solament s'aconsegueix si ets constant, les estimules i les acarones. Les xarxes socials poden ser una plataforma ideal per a això. Et permeten un accés senzill a ells i alhora, et fan més visible de cara a futurs clients i contactes per al teu negoci.

MANTENIMENT

Des de SomXarxa t'oferim un manteniment informàtic adequat a les teves necessitats. Quan comencem a treballar juntament amb els nostres clients, ens convertim en una extensió del seu negoci, com a especialistes de confiança, assessorant-los en tot moment, i proporcionant-los una assistència tècnica immediata, a més de gestionar de forma transparent les incidències que puguin sorgir, perquè d'aquesta forma no es detinga el treball del seu negoci.

INSTAL·LACIONS / CABLEJAT ESTRUCTURAT

Per poder garantir l'òptim funcionament de la xarxa del teu negoci, et proposem que dónes el pas al cablejat estructurat i a la centralització de tota la teva xarxa, de dades i veu.

El cablejat estructurat és el sistema col·lectiu de cables, canalitzacions, connectors, etiquetes i altres dispositius que han de ser instal·lats per establir una infraestructura de telecomunicacions genèrica, que afavoreixi l'ordre i l'aprofitament òptim dels recursos del teu negoci.

Les connexions es realitzen mitjançant "latiguillos" en els elements dels repartidors (Racks de comunicacions), on tota la teva xarxa estarà centralitzada.

Tot això ens permet de forma més ràpida i eficaç la gestió de canvis dins de la xarxa, així la localització i aïllament d'errors es tracta de la forma més senzilla possible sense interferir de cap manera en el correcte funcionament de la xarxa i sense afectar als altres usuaris.

MOTIVACIÓ

Victor Hugo

Innovació

Estem en continu aprenentatge, açò ens permet desenvolupar solucions que situen als nostres clients en l'avantguarda tecnològica.
És per això que oferim solucions útils, robustes i fiables.

Cooperació

Estem a favor de treballar amb software lliure (open source) per a tots els nostres productes i desenvolupaments, el que suposa un valor afegit al treball i a les despeses a l'hora d'afrontar el projecte.

Passió

La passió pel que fem és el que genera que es promoga un producte de qualitat i que s'adapte a les necessitats requerides.

Eficiència

Comptem amb un equip amb obsessió per treballar de forma ràpida i bé. El nostre èxit es basa creant solucions eficients per als nostres clients, proporcionant millores mesurables en temps i assumibles pel que fa a l'estalvi de costos.

Empatia

Tractem de conéixer les preocupacions dels nostres clients, posant-nos en el seu lloc per a solucionar els seus problemes d'una forma més propera, buscant solucions pràctiques per a aconseguir l'èxit i així la tranquil·litat i el benestar d'ells.

"El que condueix i arrossega al món, no són les maquines sinó les idees."
Victor Hugo

"Les obres de coneixement han de ser lliures, no hi ha excuses perquè no siga així"
Richard Stallman

"L'única manera de fer un gran treball és estimar el que es fa. Si no ho ha trobat encara, seguisca buscant."
Steve Jobs

"La recompensa del treball ben fet és l'oportunitat de fer més treball ben fet."
Jonas Edward Salk

"L'empatia és la capacitat de pensar i sentir la vida interior d'una altra persona com si fos la pròpia."
Heinz Kohut

CONTACTE

Serveis Informàtics C/ Vicent Gay 44 46440 Almussafes (Valencia) Tel. 622134515


Contacta amb SomXarxa

Envia'ns un correu amb qualsevol dubte que tingues, nosaltres et respondrem!!

Demostra'ns que no eres un robot. Dibuixa la forma!